Výstava ateliérových prací

Bytové domy Školská

Bc. Karolína Sovová

Anotace

Ulice Školská dnes převážně slouží jako nejkratší spojnice mezi vlakovým nádražím a centrem města. Ačkoli dnes lidé touto ulicí spíše procházejí, tak má potenciál být atraktivní součástí města. Pozemek je situován v mírně se svažujícím terénu mezi členitou stávající zástavbou. V návrhu se setkávají dva odlišné koncepty: prvním z nich je šestipodlažní bytový dům s pevně danou fasádou, druhým jsou townhousy, nabízející variabilní dispoziční řešení, projevující se i na fasádách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.