Závěrečné práce

Bydlení u Grébovky

Cingel Filip

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Nacházíme se na rozhraní bývalé vesnické struktury starých Vršovic a městské struktury Vinohrad. Bloková zástavba nahrazuje rostlou. Stejný osud potkává malý domek ve svahu. Na jeho místo přichází městský dům sledující tento trend.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.