Výstava ateliérových prací

Rezidenční čtvrť Přeštice

Bc. Michail Nužnyj

Anotace

Nyní se na řešeném území v blízkosti kostela nachází budovy postaveny v minulém století. Jejich ambicí bylo konkurovat baroknímu kostelu, avšak dnes tyto objekty chátrají, nebo ztrácejí svůj význam. Budovy narušují spojnici kostela se hřbitovem a nedrží uliční linii, z toho vycházím ve svém konceptu, snažím se tak vytvořit protipól k nynejší solitérní zástavbě návrhem liniové zástavby podél hlavní silnice. Tak vzniká klidné náměstí a do jižního svahu umisťuji řadové domy a volnočasové centrum pro mládež.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek