Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Studentské koleje Dvořákovy sady

Bc. Matěj Ševela

Anotace

Opavské centrum vymezené hradebním okruhem. V jeho rámci byla řešena problémová situace v okolí bývalé komendy. Těžce uchopitelný prostor Dvořákových sadů, kde se uliční čára ztrácí v zeleni, arkády trpí... Návrhem vymezuji zelený okruh. Blok studentských kolejí záměrně nedokončuji, aby zpřístupnil vnitřní prostor. Výrazným prvkem území bývaly arkády. Vzhledem k technickému stavu jsem se rozhodl k demolici a nahrazení modernější variantou, která i přesto odkazuje na minulé časy. U arkád se zdržovalo spoustu osob, které nepotkal zrovna ten nejhezčí osud v životě a proto vytvářím v bloku dětského domova nízkoprahové centrum, kam můžou tito lidé pravidelně docházet a mohou se snadněji navrátit do běžného života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov