Závěrečné práce

Dům loučení

Bc. Pavla Hradilová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt reaguje na současné vytěsňování smrti na okraj lidských zájmů. Tématem práce je změna sekulárního obřadu s kremací a obnova některých tradic spojených se smrtí a umíráním v minulosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.