Výstava ateliérových prací

Anotace

Oblowk je stropní ventilátor zamýšlený pro ty, kdo nejsou milovníky dlouhých ostrých lopatek. Ty na nás totiž mohou působit nebezpečně. Proto jsem hledal způsob, jakým umožnit víření vzduchu v místnosti a zároveň vytvořit kompaktnější tvar, který by se vzhledem blížil spíše lampě než tradičním ventilátorům. Výsledkem je Oblowk. Tvoří ho dva protilehlé klenuté otvory spojené dalšími plochami do jednoho tělesa. Nakloněné stěny při rotaci nabírají okolní vzduch a tlačí jej dolů pod sebe, čímž umožňují lepší cirkulaci vzduchu v místnosti. V době, kdy není používán, může atypicky vyhlížející ventilátor plnit čistě estetickou funkci a sloužit jako interiérový doplněk. Pokud si navíc dáme tu péči a postavíme se pod Oblouk ve správném úhlu, uvidíme, jak srdečně nás umí v místnosti přivítat.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit