Výstava ateliérových prací

U Kříže

Bc. Daniel Krupka

Anotace

Okolí křižovatky v Libni je protkáno řadou vytížených dopravních tepen. Železniční a silniční most procházející přes městskou třídu Zenklovy ulice tvoří zásadní překážku v městské struktuře. To se projevuje v neutěšenosti území čtvrti, která má v rámci budoucího rozvoje Prahy velký potenciál. Plán města na vybudování městského okruhu vedoucího tunelem a přebudování území nad zaniklými komunikacemi přináší čtvrti možnost obnovy městské struktury a opětovného propojení dolní a horní Libně. Parcela mezi ulicí Kandertova a Zenklova leží na hranici tohoto území. Specifická je umístěním mezi budoucí železniční zastávkou a důležitou městskou třídou v podobě Zenklovy ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch