Závěrečné práce

KRAJINA DIVOKÉHO VÁHU

Bartek Michal

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Ocenění

Anotace

Témou diplomovej práce je otvorenie dôležitých otázok krajinárskej architektúry, urbanizmu a územného plánovania. Váh, ako najdlhšia rieka Slovenska priťahuje odjakživa k svojmu toku obchod, civilizačné sídliská, podnecuje vznik rozvojových jadier a osí. Reakcia na prudký nárast obchodu, logistickú expanziu vo forme distribučných a skladových hál bez pridanej architektonickej hodnoty ukazuje že táto cesta nie je udržateľnou pre ďalšie generácie. Lokalita hodnotná na najúrodnejšie pôdy, krajinné panorámy sa stráca pred očami, transformuje sa. Orientačné body v krajine strácajú význam. Konzum v spoločnosti nemá obdoby. Otázky, ktoré si pokladáme sú: Kde končí hranica zástavby poľnohospodárskych plôch?

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.