Výstava ateliérových prací

Urbánní prales

Filip Hutera

Anotace

Přírodní a vodní prvky mají v urbánním prostředí komplementární a esenciální pozici. Neustále rozrůstání města pohlcuje přírodní krajinu, aby ji posléze do sebe implementovalo a integrovalo. Vytvářím parafrázi deštného pralesa, živého organismu. Organismu, který je schopen nekonečného rozrůstání. Instalace vychází z prostředí samotného. Využívám materiály roxorových tyčí a ocelových trubek. Materiály typické pro městské prostředí, charakteristické pro jeho vývoj a expanzi. Struktura si usurpuje část prostoru, objekt působí cize a zároveň totožně s urbánním prostředí. Pomocí užití prostých materiálů a lapidárnosti samotné konstrukce, může být organismus - struktura schopna nekonečného růstu. Konstrukcí prochází systém vodního mlžení a vytváří svébytnou atmosféru v rámci města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr