S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Urbánní prales

Filip Hutera

Anotace

Přírodní a vodní prvky mají v urbánním prostředí komplementární a esenciální pozici. Neustále rozrůstání města pohlcuje přírodní krajinu, aby ji posléze do sebe implementovalo a integrovalo. Vytvářím parafrázi deštného pralesa, živého organismu. Organismu, který je schopen nekonečného rozrůstání. Instalace vychází z prostředí samotného. Využívám materiály roxorových tyčí a ocelových trubek. Materiály typické pro městské prostředí, charakteristické pro jeho vývoj a expanzi. Struktura si usurpuje část prostoru, objekt působí cize a zároveň totožně s urbánním prostředí. Pomocí užití prostých materiálů a lapidárnosti samotné konstrukce, může být organismus - struktura schopna nekonečného růstu. Konstrukcí prochází systém vodního mlžení a vytváří svébytnou atmosféru v rámci města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.