Výstava ateliérových prací

Od Vltavy k Vltave a ešte ďalej

Tatiana Šebová

Anotace

Vytváram prepojenia medzi existujúcou zeleňou v mestskom priestore. Rozširujem myšlienku Engelovho pásu funkčnou zeleňou a pobytovými priestormi. Dotváram vnútorný okruh mestskej zelene, ktorým prepájam metropolitné parky Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová