Výstava ateliérových prací

Anotace

Park u Mikulovi ulice. Dnes prostor beze jména, bez funkce, bez lidí. Lidé procházejí, ale nezůstávají. Prostor bez využití, ale s velkým potenciálem. Co nabídnout lidem, aby zůstali? Cílem návrhu je vytvořit komunitní prostor s herní krajinou pro návštěvníky mladé i staré, klidné i divoké. Podoba návrhu – organická terénní modelace – je inspirována na Jižním městě tradičním využitím přebytečné zeminy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt