Závěrečné práce

Revitalizace města Milovice

Bc. Milan Kašpar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá rozvojem centra vzniklého mezi dvěmi oddělenými částmi, které dnes tvoří hlavní území města Milovice. Vymezuje vztah centra ke stávajícím i navrhovaným obytným čtvtím, potlačuje vnitřní bariéry i rozdrobenost území a vytváří živé městské prostředí. Návrh dále vytváří, posiluje a propojuje jednotlivá centra města, posiluje městskost v hlavním centru a vyhodnocuje využití brownfields. Zhodnocuje také potenciál okolní krajiny i zeleně ve městě a vyjadřuje se k současné bariéře mezi oběma částmi v podobě železničního tělesa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.