Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

REZIDENCE PEDAGOGŮ UNIVERZITY KARLOVY

Prokop Tesař

Ocenění

Anotace

Navrhovaná budova ukončí roky roztříštěnou kompozici Staroměstského náměstí. Palác, který vychází z půdorysné stopy původního Krennova domu, bude primárně sloužit akademické obci. Spolu s novou Aulou Magnou pomůže vytvořit nové centrum a určité těžiště budov Karlovy univerzity. Nejnižší podlaží je určené především studentům, kde se nachází studovna a restaurace s kavárnou. Palác naplní především byty pro univerzitní pedagogy stálé, ale i hostující. V patře nejvyšším se nachází reprezentativní prostory, sál vhodný pro malý koncert, večeři významných hostů univerzity nebo vernisáž. Uzavřená pracovna propojena s bytem určeným pro hlavu univerzity.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.