Výstava ateliérových prací

Bytové domy v Holešovicích

Daniil Shashkov

Ocenění

Anotace

Nové městské bloky mají za cíl o něco více zpevnit roztrhané prostředí holešovického výstaviště a zdůraznit volný prostor před ním. Domy se snaží podpořit existující bytovou zástavbu volbou výšky, materiálu i barvy. Každý byt má směrem do ulice terasu, což spolu se zvoleným modulem a proporcemi umožňuje výrazné členění hlavní fasády do hloubky, ale zároveň lícuje s fasádami okolních objektů. S plasticitou domu koresponduje rovněž vstup zapuštěný do hloubky. Navržené bytovky nabízí poměrně širokou nabídku bytů od garsonek po největší střešní byty 4kk, avšak největší podíl mají byty 2kk a 3kk. Velká plocha přízemí je ponechána komerčním účelům. Pod celým blokem jsou navrženy podzemní garáže, přístupné buď z hlavních schodů, nebo výtahu. Vjezd se nachází v jiné části bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer