Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Zahrada možností

Eliška Bednářová

Anotace

Není výjimkou, že se ve městech nachází nevyužitá prostranství, která patří městu a čekají na vhodné využití. Taková místa v sobě skrývají potenciál nějakého dočasného využití. Kombinace komunitních zahrádek a veřejného prostoru, kde je téměř všechno možné.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová