Výstava ateliérových prací

Bytový Súbor Za Mosty, Praha 3, Hrdlořezy

Bc. Tomáš Sepeši

Anotace

ZADANIE POZOSTÁVALO Z NAVRHNUTIA VIACERÝCH BYTOVÝCH OBJEKTOV S DÔRAZOM NA SPOLU BÝVANIE (CO-HOUSING). CIEĽOM BOLO NAVRHOVAŤ BYTOVÉ DOMY, KTORÉ FUNGUJÚ V SÚLADE S PRÍRODNÝM OKOLÍM A PODPORUJÚ SOCIÁLNU SÚDRŽNOSŤ MEDZI OBYVATEĽMI. CIELOM NÁVRHU BOLO VYTVORIŤ SOCIÁLNE UDRŽATEĽNEJŠIU FORMU PREDMESTIA, KOMBINUJÚC HUSTOTNÉ CHARAKTERISTIKY MIEST, S UDRŽATEĽNÝMI KONCEPTAMI, AKO JE SPOLUBÝVANIE, EKOLÓGIA A MESTSKÁ PERMAKULTÚRA.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA