Diplomové práce

PALMOVKA

Ondřej Blaha

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Oblast Dolní Libně je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň je v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, nečitelné urbánní struktury a nepředvídatelného vývoje. Fyzická neexistence přirozeného těžiště, uzlového bodu křižovatky Palmovka, podporuje urbanistickou svébytnost navazujících rozvojových ploch. S její výstavbou se nepočítá. Bez centra se buduje periferie. Navrhuji alternativní postup. Navrhuji centrum vystavět. Křižovatku označuji za další a to prioritní rozvojovou plochu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.