Výstava ateliérových prací

Co-housing Hrdlořezy

Bc. Pavel Svoboda

Anotace

V tomto semestru byla zadána lokalita na východním okraji hlavního města Prahy, v Hrdlořezích. Pozemek je obklopen příjemnou krajinou, ze severu jde konkrétně o řeku Rokytku a přírodní park Smetánka, z jihu pak v kontrastu ulicí Českobrodská. Semestrální práce byla rozdělena do dvou fází. V první z nich šlo o navržení funkčního urbanistického řešení pozemku ve skupinách. V druhé fázi pak šlo o podrobnější návrh vybraného objemu z vyřešeného urbanismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA