Ze života FA

Výstava studentských návrhů rozvoje Veleslavína

Výstava nejlepších projektů ZS 2021/2022 studentů a studentek ateliéru Klokočka–Zdráhalová s názvem Návrh vize rozvoje Veleslavína proběhla v Galerii Skleňák na náměstí Svobody v Praze 6. Vznikla ve spolupráci s městskou částí Praha 6 a spolkem Hradní potok, který se snaží zabránit chátrání veleslavínského zámku. Významnou roli sehrála spolupráce s radní pro strategický rozvoj a památkovou péči architektkou Evou Smutnou.

Studentské návrhy vytvořené v rámci semestrálního zadání řešily lokalitu Veleslavína v Praze 6 a pokoušely se optimalizovat vazby a najít vhodný koncept veřejného prostoru.

Veleslavín byl původně středověkou vesnicí, od poloviny 18. století se zámkem a zámeckým parkem ve svém středu, jenž je nyní jedinou zelenou oázou v této lokalitě. Sousedí s Evropskou třídou, železniční tratí a autobusovým nádražím. V oblasti chybí místní centrum, klidné, kultivované veřejné prostranství a veřejná zařízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.