Výstava ateliérových prací

AULA MAGNA

Bc. Olha Marinich

Anotace

Historický význam, bezpodmínečný potenciál a nerealizovatelnost tohoto prostoru se staly jakýmsi místem pro diskusi. V mém případě je parcela, na které dříve stala Staroměstská radnice, řešena v souvislosti s výstavbou Auly Magny pro Univerzitu Karlovu. Jde o důležitou slavnostní budovu pro účely promoce, imatrikulace, koncerty, zasedání vědeckých rad apod. Místo, které by mělo sloužit pro očistu a posílení vazeb mezi jednotlivými fakultami UK. Nové místo pro budovu odpovídá jeho postavení v akademické společnosti. Budova s opatrností zaplňuje prostor kdysi stojící radnice, vyrůstající z její půdorysné stopy. Fasádu předznamenává skleněná skořepina se zpevňujícími profily.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.