Výstava ateliérových prací

Vstupní hala pro FJFI

BcA. William Meyers

Anotace

Hlavním cílem tohoto projektu bylo oprášení monumentální budovy, reflektovat její vnější vzhled dovnitř a redukovat vizuální roztroušenost, která je následkem změn, jemiž fakulta prošla. Chtěl jsem navrátit důstojnost, pozvednout stávající proporce a též velkorysé měřítko vstupní haly. Snažil jsem se obnovit symetrii a logiku půdorysu přemístěním vrátnice doprostřed a umožnit tak uvolnění všech tří hlavních vstupů do budovy pro optimalizaci toku lidí, co na fakultu přicházejí. Záměrem bylo navodit v náštěvních příjemný vítající pocit a udělat halu místem, kterým ne jen člověk rychle proběhne bez povšimnutí jako tomu bylo do teď, ale pozastaví se. Vytvořit prostor, který jasně dává najevo svoji důležitost. Prostor, který dává jasně najevo komu a čemu slouží.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel