Výstava ateliérových prací

Mělník - Galerie s ateliérem

Vojtěch Koutník

Anotace

Návrh projektu a umístění galerie s ateliérem do proluky v ulici Legionářů. Projekt byl vytvořen na principu doplnění uliční čáry, využití prázdného prostoru v historickém centru a plynulém propojení vztahu exteriér/interiér. Přízemí je vybaveno funkcí umělecké galerie, která prochází napříč celým pozemkem. Současně je do zahrady a k ulici orientovaná kavárna, která je v nižší části přízemí a vytváří tak posloupnost vztahů jednotlivých funkcí. V 2.NP se nachází umělecký ateliér, který je propojen průhledem s galerijní částí. podkroví má stejnou funkci jako 2.NP a je uzpůsobeno potřebám uměleckého ateliéru. Ateliér je vybaven funkčním jádrem, které se nachází u komunikačního schodiště a obsahuje veškeré potřebné zázemí pro funkčnost prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho