Výstava ateliérových prací

Bytový dům, Bělehradská

Bc. Karel Kajnar

Anotace

Projekt se zaobírá řešením využití parcely v ulici Bělehradská na Vinohradech. Jedná se o parcelu, která je v současnosti zastavěná jednopodlažní budovou BILLY. V tomto konkrétním místě se stýká vícero vlivů. Parcela z jedné strany přiléhá k historizující zástavbě 19. století. Na severní hranici pak k parcele přiléha naopak budova s výrazem 20. století. Co se týče východo-západní osy, zde na jednu stranu soupeří s pridkým svahem, na tu druhou s otevřeným prostranstvím parku. Tyto vlivy a jejich orientace dále formují potenciální tvar a téma návrhu objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA