Výstava ateliérových prací

VOLUMETRICKÁ INFUZNÍ PUMPA

Anna Piskačová

Anotace

Volumetrická infuzní pumpa je zařízení sloužící k přesnému a kontrolovanému podávání většího množství výživy nebo léků přímo do krevního oběhu pacienta. Skládá se z ovládací jednotky s 5'' dotykovým displejem, který lze pohodlně ovládat i v lékařských rukavicích a až dvou modulů obsahujících samotný čerpací mechanismus. Díky tomuto modulárnímu systému a horizontální orientaci šetří místo na infusním stojanu. Při návrhu byl brán ohled na ergonomii a rychlé, nenáročné zapojení infuze. Tvarově i barevně je přístroj řešen tak, aby zapadl do nemocničního prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek