Závěrečné práce

Revitalizace areálu bývalého manského dvora v Kamýku nad Vltavou

Bc. Monika Jurčíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem mé práce byla revitalizace areálu bývalého manského dvora a nalezení nového využití pro bývalý velkopanský areál. Dvůr se nachází uprostřed města Kamýk nad Vltavou, který je oblíbenou turistickou destinací díky své pozici vůči svému okolí. Tématem bylo nalezení nového funkčního využití pro chátrající areál s důrazem na zachování památkových hodnot dvoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.