Výstava ateliérových prací

Konzervace torza zámku Zvířetice

Ing. arch. Eliška Houdová

Anotace

Projekt ukazuje 2 přístupy na 3 zdech. V konzervační variantě jde o zajištění korun zdiva, stabilizační zásahy, zazdění kaverny, opravy kamenných ostění a konzol, vyzdění záklenků, přizdívky, oprava lomového zdiva. V radikálnější verzi poučené rekonstrukce je dostavba dovedena do maximální možné míry díky nálezovým situacím nebo historickým pramenům jimiž je veškerá realizovaná rekonstrukce podložena. Cílem projektu je představit dva přístupy k opravám torzální architektury a poukázat tak na důležitost torza jako siluety v krajině a zároveň na fakt, že opravy torzální architektury a přístup k nim je stále předmětem debaty a názorových střetů. Citlivé konzervační oprvay dokážou památce prodloužit život, naopak neuvážlivé zásahy do historického zdiva mohou dopomoct k zániku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa