Závěrečné práce

RADNICE – PRAHA 5 SMÍCHOV

Bc. Magda Zapletalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout radnici pro Prahu 5. V dnešní době se úřady městské části Prahy 5 nacházejí na několika místech Prahy 5, proto vyvstal požadavek na stavbu nové budovy, která by jednotlivé úřady koncentrovala do jednoho místa. Pozemek se nachází mezi ulicemi Štefánikova, V Botanice a Matoušova. Radnice. Hlavním záměrem bylo vytvořit radnici pro lidi, občany – transparentní a plnou života. Zároveň však důstojnou a přísnou z pozice úředníka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.