Výstava ateliérových prací

Vackov upgrade

Petr Preis

Anotace

Předmětem studie je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště na jihozápadním okraji městské části Praha 3 - Žižkov. Řešený prostor je vymezen ulicemi Na Jarově, Malešická, V Zahrádkách a V Rozkvětu. Koncepční řešení si klade za cíl zlepšení pobytové kvality veřejných prostranství, navržení nových udržitelných výsadeb tvořených jednolitými pruhy travin, doplněných o nové prvky mobiliáře umožňující svým uživatelům nejrůznější formy aktivit ve veřejném prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová