Výstava ateliérových prací

Léčebna dlouhodobě nemocných Barrandov

Ondřej Toman

Anotace

Nechci LDN v lese, na louce, ani na konci světa, chci LDN ve městě, aby budova léčebny byla jeho přirozenou součástí, stejně jako jsou lidské nemoci a nedokonalosti přirozenou součástí života. Proto na Barrandov navrhuji čtvrť pro 600 lidí, do které LDN zasazuji. Domem se propisuje snaha vytvořit prostory, které skrze své kvality a nabízené možnosti, budou vybízet pacienty k cestě z postele, ven, dál, domů, do města, zpět do společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský