Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ BLOK PRAHA 12

Němcová Markéta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního bloku na Praze 12. Pozemek je součástí Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš. Návrh jednotlivých domů zohledňuje budoucí vývoj a okolní zástavbu. Cílem práce je ukázat možnost řešení konkrétního bloku, který naplno využije potenciálu místa a přispěje k posílení kvality území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.