Výstava ateliérových prací

Bar Hnízdo

Lýdia Kubeková

Anotace

Bar Hnízdo, je návrhem nového interiéru pro prostory dnešní Radlické kulturní sportovny, která se nachází na křižovatce ulic Za ženskými domovy a Radlická. Návrh se usiluje o zachování multifunkčnosti dnešních prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka