Diplomové práce

FENOMÉN ODOSOBNĚNÍ VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Kusy Juraj

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

diplomní práce se zabývá tématem odosobnění v digitální době, zejména přes optiku vztahů a sexuality v gay komunitě aplikace Grindr. Kriticky popisuje negativní aspekty používání digitálních technologii a jejich dopad na sebehodnocení a sebevědomí uživatel. Následná produktová odpověď ironizuje závěry zjištěné z rešerší a výzkumu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.