Výstava ateliérových prací

Anotace

Objekt vinařství je vsazen do terénu vinice rozkládající se na svahu nad Velkými Němčicemi. Těžká kamenná spodní část vyrůstající ze svahu ukrývá celý výrobní proces, její zasazení do země pomáhá snažšímu udržení teploty pro výrobu a uskladnění vína. Část pro degustace je naopak lehká dřevěná konstrukce otevřená prosklenou fasádou směrem k výhledu na horizont s Pálavskými vrchy. Zastřešení je řešeno plochou střechou s extenzivní zelení a předstoupenou konzolou. Vinařství je přístupné z přilehlé komunikace nad pozemkem, která slouží zejména pro přívoz hroznů, expedici vína a bezbariérový vstup. Návštěvníci si mohou užít pohled na stavbu během procházky z vinné stezky vedoucí ze spodní části vinohradu, na které je možné si odpočinout uprostřed vinných řádků v místě, kde je navržena socha.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel