Výstava ateliérových prací

RADLICKÁ KULTURNÍ SPORTOVNA

Agáta Bortlová

Anotace

Naším úkolem pro tento semestr bylo navrhnout interiér Radlické kulturní sportovny, chátrajícího objektu bývalého drážního skladu s industriální atmosférou na Smíchově. Objekt je v současné době využíván pouze okrajově, a zdaleka není využit celý jeho potenciál, vysoký díky skvělé dostupnosti a atraktivitě lokality. Plánovaný nově navržený projekt Smíchov city v Praze sem také přivede nové lidi, kteří jistě ocení lepší využití objektu sportovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka