Závěrečné práce

Palmovka - Pentagon

Sládková Nikol

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaným objektem je kulturní centrum, které je situováno v oblasti tzv. Pentagonu na pražské Palmovce. Jedná se o stavbu, na kterou je napojena další budova s funkcí bytového domu, dohromady tedy tvoří jeden souvislý blok. Cílem mého projektu bylo navrhnout budovu poskytující veškeré potřebné funkce v této lokalitě. Snažila jsem se vytvořit komunikaci mezi domem, divákem a uživatelem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.