Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Výstavní pavilon pro Slovanskou epopej

Alexandr Havlíček

Anotace

Jak vystavit Slovanskou epopej? Potřebujeme vhodné místo, nějaké, které je urbanisticky, či architektonicky nedořešené a které nabídne adekvátní prostor pro galerii. Dále musíme zvolit typ expozice: máme vidět všechny díla najednou? chceme vyprávět expozicí příběh? Představa o provedení expozice nám určí poměrně jasně charakter stavby, doplníme podružné prostory a v neposlední řadě je potřeba skloubit navrženou galerii s veřejným prostorem, ve kterém stojí. Vhodně zvolené materiálové a barevné řešení zevnějšku umocní pocit, že stavba na své místo patří.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa