Výstava ateliérových prací

Výstavní pavilon pro Slovanskou epopej

Alexandr Havlíček

Anotace

Jak vystavit Slovanskou epopej? Potřebujeme vhodné místo, nějaké, které je urbanisticky, či architektonicky nedořešené a které nabídne adekvátní prostor pro galerii. Dále musíme zvolit typ expozice: máme vidět všechny díla najednou? chceme vyprávět expozicí příběh? Představa o provedení expozice nám určí poměrně jasně charakter stavby, doplníme podružné prostory a v neposlední řadě je potřeba skloubit navrženou galerii s veřejným prostorem, ve kterém stojí. Vhodně zvolené materiálové a barevné řešení zevnějšku umocní pocit, že stavba na své místo patří.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa