Výstava ateliérových prací

Galéria bastion XIV

Bc. Sonja Mária Rošková

Anotace

Pre môj návrh som si vybrala bastion Sv. Václava, ktorý vďaka svojej blízkosti k Hradu, má potenciál sa začleniť do „kultúrnej štvrti“ Malej Strany a Starého Mesta.Napriek tejto výhodnej polohe, je to územie zanedbané a neprístupné.Mojim návrhom otváram bastion verejnosti.Budova galérie vyplňuje steny, ktoré po bastione zostali.Z ulice od Milady Horákovej vďaka podobnej materialite, sú voľným pokračovaním stien opevnenia.Pracujem so svahovitosťou terénu, a prízemie budovy, kde sa nachádzajú expozičné priestory, je zapustené pod povrch. Zapustená časť galérie má zelenú strechu, a tak sa vytvára príjemný parkový priestor s výhľadom na Dejvice.Priestory galérie sú osvetlené svetlíkmi.Dve úrovne galérie sú prepojené labyrintovou rampou.Konceptu labyrintu som sa držala aj pri vytváraní výstavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.