Výstava ateliérových prací

Po bastionech

Laura Izabela Lukáčová

Anotace

Pražské Mariánske hradby sú výnimočným prvkom v štruktúre mesta, prevážna väčšina stávajúcich hradieb a bastionov je dnes do značnej miery spustošená, neprístupná alebo schovaná za krovinami, no aj tak stále vzbudzujú majestátny dojem a dodávajú lokalite nevšedný charakter. Skúmaním priestorov okolo hradieb je možné postrehnúť, že nepravidelný tvar bastionov v napojení na stávajúcu zástavbu generuje značné množstvo nevyužitých ploch tzv.— NE-miest — nejasných zbytkových ploch s náletovými drevinami, ktorým chýba primárny zmysel. Vytváram stezku pozdĺž hradieb od Bastionu IV. sv. Karla /vstupu do Petřínskych sadov smerom od Strahova/ až po Bastion XI. Kamenný. S prihliadnutím k stávajúcim dopravným a primárne tokom peších umiestňujem pozdĺž stezky prístupové schodiská a rampy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.