Výstava ateliérových prací

Umělecká škola

Zuzana Pospíšilová

Anotace

Hlavní myšlenkou školy je vytvořit příjemný prostor jak pro učitele, děti i rodiče. Ve škole se nachází velký polyfunkční sál, taneční sál, hudební i výtvarné třídy. Celá budova je propojena točitým schodištěm. Prostory přilehlé ke schodišti můžou sloužit jako čekárna, herna pro děti ale také výstavní prostor. Škola směřuje čelem do náměstí na východ, všechny ateliéry jsou ale orientovány na sever. Učebny tak získají stálé příjemné světlo. Hlavní vchod do budovy je umístěn na náměstí, na opačné straně naopak mohou žáci využít zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch