Výstava ateliérových prací

Anotace

Zadáním semestru bylo navrhnout novou vizi Vratislavicím nad Nisou a přetvořit tovární areál, dnes již chátrající, nacházející se v jejich samotném srdci. Navrhovaný urbanismus "Po Proudu" pracuje s říčkou Nisou a citlivě navazuje na její meandry. Do jednoho z meandrů navrhuji soubor polyfunkčních budov spojující funkci bydlení, kanceláří i aktivního parteru. To vše HUBu, v centru dění, hned u nově vzniklého náměstí poblíž Zauhlovací věže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch