Závěrečné práce

Vizuální identita města - Rokytnice nad Jizerou

Janoušek Marek

Design, Bakalářská práce

Anotace

Ve své bakalářské práci se zabývám vizuální identitou města Rokytnice nad Jizerou, která slouží k prezentaci, komunikaci a vytvoření image. Ve své studii vycházím z historického kontextu a vizi města Rokytnice. Upozorňuji na současný stav vizuální kultury v lokalitě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.