Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Rub a líc

Ondřej Novák

Anotace

Proč ,,RUB A LÍC“? Podíváte-li se pozorně ze všech stran na mnou navrženou budovu, uvidíte dvě odlišně vyhlížející fasády. Z ulice na pozorovatele působí formálním dojmem, ale naopak z poloveřejného parku ukazuje svoji křehkou stránku doplněnou o pevné stabilní věže. Uvnitř bloku se nachází již zmíněný poloveřejný park. Mým záměrem bylo vytvořit zde plochu, ve které bude možné nejen relaxovat v zeleni, ale také zabavit neposedná vnoučata na návštěvě u babičky či dědečka. Proto je součástí parku i menší dětské hřiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch