Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Univerzitní mateřská škola

Křepelková Denisa

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce bylo navrhnout novou univerzitní mateřskou školu v areálu vysokých škol ČVUT v Praze v Dejvicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.