Výstava ateliérových prací

Anotace

Hnízdo. Start. Začátek nového. Příjemné místo pro nakopnutí do života. Areál šestnácti staveb rozdělených do čtyř bloků tvořen převážně startovním bydlením nejen pro mladé. Doplněn o kancelářské stavby, kavárnu a obchod s potravinami. Uprostřed každého bloku se prolínají veřejné a soukromé prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch