Výstava ateliérových prací

Plošina

Bc. Juraj Vronka

Anotace

Cílem návrhu je viditelné oddělení prostoru náměstí od okolí. Náměstí je proto nadzvednuto na platformu ohraničenou čtyřmi schody po každé straně a slouží tak jako velký prostor nabízející všestranné využití. Pod náměstí je schováno na jedné straně parkoviště a na druhé straně sklad vybavení. Na náměstí je zároveň pořízen nábytek ENZI navržen od PPAG architects. Zároveň jsou uprostřed náměstí rozmístěny minimalistické válcové lampy v rastru 6x6 metrů, umožňující rychlé zastřešení plachtami ze skladu a vytvoření tak prostředí například pro trhy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek