Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Veřejné prostory Palmovka

Bc. Marta Mezerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní práce se zabývá systémem veřejných prostor na Palmovce. Řeší jeho budoucí funkční a hmotové doplnění a navrhuje vhodné úpravy stávajících prostor. Práce jasně identifikuje hlavní a vedlejší prostory, popisuje jejich využití a uživatele a blíže navrhuje řešení vybraného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.