Výstava ateliérových prací

RED CONNECT CAMPUS

Bc. Michal Hruška

Anotace

Nový smysl. Komplex budov, které nám zachovala předchozí generace, se změní na místo pro tváře naší budoucnosti. V prostorách kde ještě donedávna probíhala textilní výroba se usadí IT technologie a studenti. RED CONNECT Kampus propojí stávající budovy do jednoho provozního celku. Středobodem dění je multifunkční HUB, který bude tvořit jádro kampusu od běžných dnů až po akce nadregionálního charakteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch