Závěrečné práce

Stvolínský hostinec

Kirjakovská Sára

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním bakalářské práce bylo doplnit zástavbu na rohové parcele na návsi ve Stvolínkách, která sousedí s pozemkem Stvolínského zámku. Hlavním cílem návrhu bylo citlivě dotvořit zástavbu, tím navrátit místu ráz návsi a zároveň respektovat měřítko a hmotovou strukturu okolní zástavby. Na parcelu navrhuji dva štítové domy spojené zdí. Objekty směřují štítem do návsi, čímž respektují urbánní strukturu návsi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.