Výstava ateliérových prací

Nebušice

Adéla Frnochová, Ing. arch. Jiří Pešťák

Anotace

Cílem návrhu bylo vytvořit krajinu ve městě. Nebušice jsou městská čtvrť na severozápadním okraji Prahy. Naším cílem bylo dokončit tuto část města a učesat okolní krajinu. Rozhodli jsme se doplnit západní okraj o nové zelené náměstí s centrem občanské vybavenosti, sportovní areál a o rodinou zástavbu. Protože okolní krajina je obohacena půdami nejvyšší kvality, jsou na okraji měst navrženy sdílené farmy, které umožňují bydlení a zároveň využívají půdu k pěstování vlastních potravin. V krajině se vracíme k původním vinařstvím, které obohacovaly místní svahy a vytvářejí tak dvě dominanty nad opačnými stranami města. Dále krajinu obohacujeme sady, areálem samosběru, naučnou stezkou spojenou s novými cyklotrasami a dalšími atraktivními místy pro obyvatele Nebušic či příchozí turisty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák