Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Nový velký průhonický park

Bc. Zuzana Surovcová, Bc. Jan Mokrý, Bc. Hana Petelová

Anotace

Námi řešené území se rozkládá okolo Průhonického parku. Průhonický zámecký park nacházející se v členitém území meandrující řeky Botič je jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě. Park je přístupný pouze o návštěvních hodinách, má 3 placené okruhy a nabízí 25 km cest, na kterých může návštěvník obdivovat jedinečné průhledy, domácí i cizokrajné dřeviny a zámecké expozice. Náš návrh pracuje s myšlenkou rozšíření průhonického parku o prstenec aktivit a míst, které zvelebí okolní prostředí parku a nabídne obyvatelům okolních oblastí více různorodých volnočasových aktivit. Aktivity jsou propojeny okruhem cyklostezky a stezkou pro koně. Součástí návrhu je i přibližné doplnění zástavby v městech a vesnicích na jejích okrajích podle předpokládaného směru růstu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák